الهی همیشه بمونی کنارم


بیشتر آدم‌های دنیا فکر میکنند
که عاشق شدن مهم‌ترین قسمت زندگی‌شان است!
برای همین در همه حال و همیشه به آن فکر میکنند،
تصورش را میکنند، خیال‌پردازی های جانانه و جاودانه،
برایش رویا پردازی میکنند، برای عاشق شدن!
اما زمان، باز هم این زمان است که به آدم‌ها درس می‌دهد،
درسی با نام : “عاشق ماندن خیلی‌خیلی مهم‌تر از عاشق شدن بود”

👤پویان اوحدی


توو این فکر بودم که با هر بهونه
یه بار آسمونو بیارم توو خونه
حواسم نبود که به تو فکر کردن
خود آسمونه، خود آسمونه
توو دنیای سردم به تو فکر کردم
که عطرت بیادو بپیچه توو باغچه
بیای و بخندی تا باز خنده هاتو
مث شمعدونی بذارم رو طاقچه
تو وُ خاک گلدون با هم قوم و خویشین
من و باد و بارون رفیق صِمیمی
از این برکه باید یه دریا بسازیم
یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
دوسِت داشتم با تمام وجودم
عزیزم هنوزم تورو دوست دارم
الهی همیشه کنار تو باشم
الهی همیشه بمونی کنارم
به تو فکر کردم به تو آره آره
به تو فکر کردم که بارون بباره
به تو فکر کردم دوباره دوباره
به تو فکر کردن عجب حالی داره
👤محسن چاوشی