به یاد مرگ در پاییز

به یاد مرگ در پاییز بیش از پیش می‌افتم
که در افتادن برگ درختان
درس عبرت هاست ..

👤سجاد سامانی

 

 

تیم هنری زمیم