تو کجایی که ببینی لحظه هام رنگ عذابه


تو کجایی که ببینی لحظه هام رنگ عذابه
اون که عاشق چشاته هر شب با گریه می خوابه
تو کجایی که به یادت توی این قفس اسیرم
خیلی سخته باورم شه جدا بود از تو مسیرم
ندیدی این تنه خسته غرق دریای چشاته
جاده ی سبز رسیدن آخرین راه نجاته
همیشه می گفتم از تو با ترانه های زخمی
می خوام تو پیشم بمونی تو به من بکن یه رحمی
================================
تو کجایی که ببینی لحظه هام رنگ عذابه
اون که عاشق چشاته هر شب با گریه می خوابه
تو کجایی که با یادت توی این قفس اسیرم
خیلی سخته باورم شه جدا بود از تو مسیرم
================================
فریاد می زدم خدایا این جدایی حق من نیست
ولی تو فقط می گفتی عشق تو لایق من نیست
چشام خیس شده از بارون بعد پرواز نگاهت
حالا که می ری عزیزم پس خدا پشت و پناهت

👤 محمد رضا لطفعلی آینه (دل نواز)

تیم هنری زمیم