زمانی اگر میگفت بمیر میمردم… خوب شد که نگفت! 🙂


زمانی اگر میگفت بمیر میمردم… خوب شد که نگفت! 🙂

 

وقتی نگاهم می کنی
وقتی نگاهت می کنم
وقتی صدایم می کنی
وقتی صدایت می کنم
وقتی نگاهم می کنی ترسم بیشتر می شود
وقتی نگاهت می کنم تپش قلبم بیشتر می شود .
وقتی صدایم می کنی پرنده ها هم آوازت می شوند
وقتی صدایت می کنم پروانه ها همراهت تو می شوند
عزیزم
سخته دواز تو بودن
سخته دل از تو کندن
سخته با تو بودن ولی در کنار تو نبودن
سخته به یاد تو بودن ولی دور از تو بودن
وای اگه تو نباشی کنارم تنهای تنهایم
وای اگه باشی کنارم دنیای من پیدای پیداست
میمیرم برات اگه باشی تو بامن
دنیام رو فدای لحظه به لحظه باتو بودن می کنم
خودت خوب میدونی اون همه لحظه ، اون همه بی قراری
فقط واسه رسیدن به تو بوده
عزیزم
مثه لحظه ی رسیدن به دریا ،مثه باریدن بارون
مثه تابش ستاره توی اون شب زیبا
تو رو دوستت دارم و عاشقانه می پرستمت

👤 میثم دمی

تیم هنری زمیم