ما تا حالا راه نیوفتادیم…

امام خمینی (ره) :

” ما تا حالا راه نیوفتاده ایم…”

 

زمیم