محبوب من!
هر چقدر آدم های بیشتری را می‌شناسم،


محبوب من!
هر چقدر آدم های بیشتری را می‌شناسم،
بیشتر عاشقتان می‌شوم!
نگاه به این کنج عزلت گزیدن هایم نکنید…
باور کنید از سر تنهایی نیست اگر چنین دلبسته تان شدم،
من فقط خسته شده ام از تمامِ آدم هایی که شما نیستند!

👤 نویسنده: طاهره اباذری هریس

محبوب دلم بهر چه مارا تو شکستی
زنجیر وفا را تو به یکباره گسستی
از بخت بد و حال بدم دل به تو بستم
من غرق غم ودرد تو آرام نشستی
نقش تو در آیینه ی دل خواب و خیال است
ای آرزوی دل تو بگو دل به که بستی؟
دستی که به دست تو سپردم شب دیدار
با خنجر نامردمی و قهر شکستی
هرگز دلم آلوده ی نفرین نشد از عشق
عشق است و خرابی و همین فرصت مستی
از نعمت عشق تو و باران تغزل
لبریزم از آهنگ خوش باده پرستی
تو جام پراز بوسه و من مست نگاهت
رخصت بده ای یار براین چشمه ی هستی

👤 نرگس بهارلویی

 

تیم هنری زمیم