معنای زنده بودن


معنای زنده بودن من
با تو بودن است
نزديک ، دور
سير ، گرسنه
رها ، اسير
دلتنگ ، شاد
آن لحظه اي که بي‌ تو سر آيد مرا مباد

مفهوم مرگ من
در راه سرفرازي تو ، در کنار تو
مفهوم زندگي‌ است

معناي عشق نيز
در سرنوشت من
با تو ، هميشه با تو
براي تو ، زيستن

👤فریدون مشیری

 

این متن خطاب به امام رضا نوشته نشده
ولی من نمیتونستم به کسی
جز ایشون تقدیمش کنم!

 

 

 

تیم هنری زمیم