همه برای نفس کشیدن
نیاز به اکسیژن دارن
من به طُ


همه برای نفس کشیدن
نیاز به اکسیژن دارن
من به طُ

 

 

به تو من نیاز دارم
مثه آفتاب واسه ابرا
مثه دریا واسه رویا
مثه صبحی واسه فردا
مثه مجنون واسه لیلا

به تو من نیاز دارم
مثه گریه واسه اشکام
مثه خنده واسه حرفام
مثه درمون واسه دردام
مثه احساس توی شعرام

به تو من نیاز دارم
مثه قابی واسه عکسات
مثه سرمه واسه چشمات
مثه شونه واسه زلفات
مثه آبی واسه دریات

به تو من نیاز دارم
مثه خورشید واسه سایه
مثه بغضی واسه گریه
مثه شونه واسه تکیه
مثه سجده مثه آیه

به تو من نیاز دارم
مثه رودی واسه بارون
مثه بارون واسه ناودون
مثه شمعی واسه شمعدون
مثه ریحوون واسه باغبون

به تو من نیاز دارم
مثه نوری تو سیاهی
مثه رودی واسه ماهی
مثه تاجی واسه شاهی
به تو من نیاز دارم

👤 پرویز کدخدایی

باز دلم گرفته امشب بیقرارم
دوباره بارونیه چشمای خیسم
واژه ها دوباره صف کشیده ان تا
یه ترانه واسه چشمات بنویسم
نمیدونم این چه حسیه که دارم
وقتی حرف از تو میاد ترانه میشه
ساده حرفامو میگم بازم می بینم
آخرش یه شعر ِعاشقانه میشه
بگو با دلم چی کردی که همیشه
تا که حرف از تو میاد میشه دیوونه
هر کاری می کنم از دلم نمیری
عشق ِ تو قد ِ هزار تا آسمونه
میری و تنها میمونم توی غصه
اما عشقت ذره ای هم کم نمیشه
هر چی آزارم میدی بازم میمونی
توو دل ِ دیوونه و تنگم همیشه
یجوری توی دل ِمن خونه کردی
انگاری صد ساله که باهام میمونی
انگار از روز ازل تورو تو قلبم
کاشته اون خدای خوب ومهربونی
مثل ِ یه فرشته ای که توی قلبم
نمیذاری لحظه ای غصه بمونه
تا می بینی که دلم تنگه دوباره
خودتو زود می رسونی عاشقونه
واسه اینه اینطوری برام عزیزی
آخه هیشکی مثل تو برام نمیشه
جای تو توی دلم محفوظه عشقم
من تورو توی دلم دارم همیشه

👤 سعيد غمخوار