گاهی مرا نگاه کنی رد شوی بس است

گاهی مرا نگاه کنی رد شوی بس است آنان که بی‌کسند به یک در…


یه روزی همه ی این راه هایی که با دل میریم رو باید با عقل برگردیم!

یه روزی همه ی این راه هایی که با دل میریم رو باید با عقل…


بار ها یاد تو افتادم

بار ها یاد تو افتادم... چه دلتنگی شیرینی چه خوشبختیِ…


یا رب سببی ساز که یارم…

یا رب سببی ساز که یارم به سلامت                بازآید و…


قسم به کاغذِ کاهی

قسم به کاغذِ کاهی، به نامه هایِ نخوانده به شوقِ این که…


بگذر و بگذار بگذرد

بگذر و بگذار بگذرد بگذار وبگذر  مرا با حال خود بگذار……


نمی‌دونم خیلی خوبه! یا خیلی بد… ولی آدمیزاد یعنی فراموشی…

نمی‌دونم خیلی خوبه! یا خیلی بد... ولی آدمیزاد یعنی…


کجای این جاده را راه نرفته ام؟

کجای این جاده را راه نرفته ام؟ که هر چه می رسم نرسیده……