مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم…

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌ کنم جهد که خود را…


تو نیستی؛ و شادی سال هاست مقیم وادی مُردگان شده است!

تو نیستی؛ و شادی سال هاست مقیم وادی مُردگان شده است!…


عامل همه بدبختی هامون رو میتونیم تو آینه پیدا کنیم⁦🤷‍♂️

عامل همه بدبختی هامون رو میتونیم تو آینه پیدا کنیم⁦🤷‍♂️…


‏اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن

اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن تا از زاویه…


:) ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند…!

:) ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند...! نمیدانم! کی…