مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم…

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می‌ کنم جهد که خود را…


کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت….

کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت مرد وقتی…


روی بر خاک عجز می‌گویم هر سحرگه که باد می‌آید

روی بر خاک عجز می‌گویم هر سحرگه که باد می‌آید ای که هرگز…


صدای پای قاصدک می آید

صدای پای قاصدک می آید خبر بی وفایی و کلک می آید می بینم…


از تو چه پنهون…

از تو چه پنهون... روضه خواند دلم عاشورا شد صبح نه، ظهر…


گفتم آقا سلااااام… اشکم ریخت!

گفتم آقا سلااااام... اشکم ریخت! غربت کنارو باور تنها کنار…


دنیا دل دنیاپرستان را می میراند

دنیا دل دنیاپرستان را می میراند و شیفته و برده می سازد.…


مثل یک رادیوی از همه جا بی خبرم

مثل یک رادیوی از همه جا بی خبرم پرم از حرف و... به یک…