باید که سر بذارم رو شونه های خودم

باید که سر بذارم رو شونه های خودم شبونه گل ببرم خودم برای…


مرا انداخت پشت گوش…!

مرا انداخت پشت گوش...! حاج محمود کریمی این حسین کیست که…


واقعاً دلواپسیم آقا، محرم با خودت

روضه خواند دلم عاشورا شد صبح نه، ظهر نه، وقت عزا شد دست…


در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد

در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد در کجای قصه از من دست…


آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد

آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد یاران چه چاره سازم با…


یه کلاغ رو سیا…

یه کلاغ رو سیا... یادش بخیر بچگیام تابستوناش که می رسید…


تنهای تنهای تنهایی

تنهای تنهای تنهایی مظلوم مظلوم مظلومی بی یار بی یار بی…


در من دیوانه ای جا مانده

در من دیوانه ای جا مانده که دست از  دوست داشتنت بر…


حرم امن تو کافی است هراسان شده را

حرم امن تو کافی است هراسان شده را مثل شه راه بده آهوی…


«آدم ها» می آیند… و می روند!

«آدم ها» می آیند... و می روند! آی آدمها که آسوده غنودید…