در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد

در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد در کجای قصه از من دست…


آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد

آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد یاران چه چاره سازم با…


یه کلاغ رو سیا…

یه کلاغ رو سیا... یادش بخیر بچگیام تابستوناش که می رسید…


تنهای تنهای تنهایی

تنهای تنهای تنهایی مظلوم مظلوم مظلومی بی یار بی یار بی…


در من دیوانه ای جا مانده

در من دیوانه ای جا مانده که دست از  دوست داشتنت بر…


حرم امن تو کافی است هراسان شده را

حرم امن تو کافی است هراسان شده را مثل شه راه بده آهوی…


«آدم ها» می آیند… و می روند!

«آدم ها» می آیند... و می روند! آی آدمها که آسوده غنودید…


بار ها یاد تو افتادم

بار ها یاد تو افتادم... چه دلتنگی شیرینی چه خوشبختیِ…


اینجا به هرکه دل بدهی دور میشود…!

اینجا به هرکه دل بدهی دور میشود...! 👤 امید صباغ نو آن…


مردم دنیا مانند سوارانى خفته‌‏اند که کاروانشان در حرکت است

أَهْلُ الدُّنْیَا کَرَکْبٍ یُسَارُ بِهِمْ وَ هُمْ……