زندگی بی عشق، اگر باشد، همان جان کندن است

دم به دم جان کندن ای دل کار دشواری است،……


دلبر که جان فرسود از او

اگه دلبرانه نگریست چی؟


بزن باران ..

این دردناکه یا قشنگ؟


دل بادبادکی ست حصیری

آهی که می‌وزد دل ما را 


واي بر تلخي فرجام رعيت پسری

كه بخواهد دلي از دختر يك خان……


زندگی ادامه داره!

تو نبض داري،داري نفس ميكشى،پلك……


دل سوخته رو چند می خرند؟

حاج حیدر خمسه


…همیشه بی قرارم برای اربعینت

عشق ینی نفس کشیدن تو خاک……