دیدی تو بعضی از خونه ها خدا برای امتحان چی بهشون میده؟
یه بچه دارای عقب موندگی ذهنی!
همه چیو خراب میکنه
مادر میگه خب عیبی نداره…
مهمونه اعصابش خورد میشه
پدر میگه نه… این همینه… این همینه!
یابن الحسن میشه گناهای منو بگی اینم همینه…
من تحملش میکنم
این عقب موندگی ایمانی داره!
تحمل کن منو
منو از خونه بیرون نکن
منو نگه دار
فقط کافیه آدما اهل بیت رو دوست داشته باشن
شیعه باشن… محب اهل بیت مؤمن باشن!