به قول یه رفیقی:
خیلی از اینایی که امام حسینو قبول دارن
امام حسین قبولشون نداره!


به قول یه رفیقی:
خیلی از اینایی که امام حسینو قبول دارن
امام حسین قبولشون نداره!

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

یا حسین(ع)

یا حسین از تو سرودن غم دل را بزداید
بردن نام تو مولا گره از دل بگشاید

که تو مصباح هدائی و تو کشتیِّ نجاتی
ای بقربان تو نامت دل عالم برباید

تو همان جان جهانی که جهانی به تو مدیون
گفتن از مدح تو با این همه اوصاف نشاید

نور چشمان علی سبط نبی زاده ی زهرا
کیست از عهده ی مدح تو و وصف تو بر آید؟

کس ز سوز عطش عشق تو سیراب نگشته
عاشقان را عطش وصل تو سر مست نماید

تو چو دریائی و دریا که به جز بحر نگنجد
هر کس اندازه ی خود از تو و مدحت بسُراید

ای فدای لب خشک تو و آن حنجر عطشان
تر کنی لب به دعائی غم عالم به سر آید

اینکه توفیق سرودن ز تو دارد به یقین هم
جز شما کس گره از کار (نجفلو) نگشاید

👤 مهدی نجفلو