در آستانه ی پیری ،گلایه از شب دنیا

تلاش کن که بخوابی...


اتفاق است و میافتد دل ک سنگ و چوب نیست

گر چه این دلبستگی های زمینی خوب……


این همه رو بخشیدی، ما رو هم ببخش…!

ﺍﻟﻮ٬ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ٬ ﺑﺎﺯ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺷﺪﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ… ﺗﺎ…


فقط براي شما اتفاق مي افتد

عجب عدالت تلخی كه شادماني ها فقط براي شما اتفاق مي افتد……


ما تا حالا راه نیوفتادیم…

امام خمینی (ره) : ما هنوز راه نیوفتاده……


حسن ظن به خدا

شما بیا از امشب یه قراری با خدا……


این همینه!

من تحملش میکنم این عقب موندگی ایمانی……