یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد


یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد

بالا نرفت آنکه به پای تو پا نشد
آقا نشد هر آنکه برایت گدا نشد

مقصود از تکلم طور از تو گفتن است
موسی نشد هر آنکه کلیم شما نشد

روز ازل برای گلوی تو هیچ کس
غیر از خدای عز و جل خونبها نشد

در خلقتش زمین و مکانهای محترم
بسیار آفرید ولی کربلا نشد

گرچه هزار سال برای تو گریه کرده اند
یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد

ما گندم رسیده شهر ری توایم
شکر خدا که نان تو از من جدا نشد

یک گوشه می رویم و فقط گریه می کنیم
حالا که کربلای تو روزی ما نشد

داغ تو اعظم است تحمل نمی شود
در حیرتم چگونه قد نیزه تا نشد

 

👤 علی اکبر لطیفیان

 

 

به چشم من نگاه کن

شهید کربلایى ام

بهشت ترین شهر خدا

عزیز نینوایى ام

به عشق من نگاه کن

عاشق پر ترانه ام

یاور ترین یاور تو

شاعر عاشورایه ام

به تن من نگاه کن

بوى کفن پوشانه ام

خونى شوم در پاى تو

من عاشقى جانانه ام

به خون من نگاه کن

خون ناتمامه ام

تمام رسد به عشق تو

ظهور فرزانه ام

به اشک من نگاه کن

آسمان کهکشانه ام

وقتى شود گریان من

باران عاشقانه ام

به شعر من نگاه کن

صداى خوش زبانه ام

وقتى شود بهشت من

نداى عاشورایه ام

👤حسین مظاهری کلهرودی

تیم هنری زمیم