‏اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن

اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن تا از زاویه…


ظلم زمانه ما بیداد می کند ای وای از خطر ! ای وای بر جفا ! ای وای از ضرر !

ظلم زمانه ما بیداد می کند ای وای از خطر ! ای وای بر جفا……


دنیا دل دنیاپرستان را می میراند

دنیا دل دنیاپرستان را می میراند و شیفته و برده می سازد.…


چيزى از علم بمن تحفه بده

چيزى از علم بمن تحفه بده مردى بابى ذر نوشت: اى ابا ذر…


حکایت ما حکایت نوزادیست که از رحم مادر بیرون نیامده

حکایت ما حکایت نوزادیست که از رحم مادر بیرون نیامده و…


باید که سر بذارم رو شونه های خودم

باید که سر بذارم رو شونه های خودم شبونه گل ببرم خودم برای…