‏اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن

اگر روزی دنیا را دوست نداشتی، جایت را عوض کن تا از زاویه…


کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت….

کاج پیــــــرِ پوک وقتی بــــر زمین افتاد گفت مرد وقتی…


حکایت ما حکایت نوزادیست که از رحم مادر بیرون نیامده

حکایت ما حکایت نوزادیست که از رحم مادر بیرون نیامده و…


باید که سر بذارم رو شونه های خودم

باید که سر بذارم رو شونه های خودم شبونه گل ببرم خودم برای…


خودمون باشیم مگه خودمون چشه؟!

خودمون باشیم مگه خودمون چشه؟! اگه مست ِ دو تا استکان…


خدایا ما رو از دست همدیگه نجات بده الهی آمین!

خدایا ما رو از دست همدیگه نجات بده ⁦ الهی آمین! 👤 عرشیا…


آدم های شب آدمهای یک شهر دیگرند…

آدم های شب آدمهای یک شهر دیگرند. دست در موهای شب انداختم…


تنها یک چیز را نباید از یاد برد.

در این دنیا اگر همه چیز را فراموش کنی باکی نیست. تنها یک…