به عزت و شرف لااله‌الا‌الله

گمان مبر که بی تو زنده خواهم……


آدمی از چشم می‌ افتد

دمی بر چشم می‌ماند، دمی از چشم……


واي بر تلخي فرجام رعيت پسری

كه بخواهد دلي از دختر يك خان……


کوه ها با همند و تنهایند

همچو ما همان تنهایان


اینو باید یاد بگیری

افراد لزوما تو رو اونقدر دوست ندارن که تو دوستشون……


من از لجاجت این روزگار میترسم

من از لجاجت این روزگار میترسم


به یاد مرگ در پاییز

بیش از پیش می‌افتم ..


دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد...